Historie

Historie

  • Zakladatelem společnosti Martin Kobza
  • Od roku 1994 působí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby jako technolog a současně jako rektor v oboru svařování a opracování standardních i nerezových ocelí.
  • 2004 Zahájení výroby pod značkou WT-PRO
  • 2006 Masivní investice do high-tech svařovacích i obráběcích technologií.
  • 2007 Certifikace ISO 9001:2008, 9001:2009 a certifikace na svařované potrubní dílce dle normy ČSN EN 13480-1 až ČSN 13 0020 a příbuzné normy.
  • 2012 Právnický subjekt WT-PRO Czech, s.r,o.