Strategie WT-PRO

STRATEGIE WT-PRO

Jedním z nosných pilířů společnosti je rozvoj vysoké přidané hodnoty našeho výrobku. Investujeme aktivně do nových zařízení a technologií výroby high-tech. Hlavním cílem investičního programu bylo zvýšit přesnost dělení, ohýbání a opracování. V důsledku modernizace, se značně rozšířila produktová nabídka nejen z černé oceli, ale především z oceli nerezové, čímž jsme se zařadili do úzkého dodavatelského řetězce evropských producentů.

Konzistentní obchodní strategie umožnilo společnosti nejen přežít během globální finanční krize ale položit pevný základ pro další růst.

Základními prioritami společnosti pro následující období jsou rostoucí kapacity výroby, a to jednak dalšími investicemi do technologií, ale současně také optimalizace výrobního procesu. To znamená snižování výrobních nákladů, zlepšováním ukazatelů kvality a zvyšování výkonu personálu. Trvale pracujeme na rozšiřování obchodní strategie a zvyšováním odbornosti zaměstnanců.

Vývoj projektu podnikání, získání prioritních certifikace a schválení klíčových koncových uživatelů, stejně jako zlepšení zákaznických služeb systému jsou hlavní nástroje pro dosažení výše uvedených cílů.

V neposlední řadě WT-PRO přechází na nový systém řízení výroby nadstavbou ke stávajícímu systému, čímž zrychlí vychystávání na výrobu, zpřehlední jednotlivé procesy výroby, jejich zahajování, ale i odvádění a současně také umožní klientovi sledovat průběh výroby on-line.

Zdokonalování podnikových procesů, zlepšování výrobních a administrativních zaměstnanců, výkon, stejně jako zlepšení plánování výroby a účetního systému jsou klíčové cíle pro nejbližší budoucnost. Očekává se, že realizace těchto cílů výrazně napomůže zlepšit celkovou efektivitu a ziskovost.